ue_logo
Usługi
Badania wizualne (VT)
Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
Badania ACFM®
Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania ultradźwiękowe (UT) – metoda badań objętościowych wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się drgań o częstotliwościach ultradźwiękowych w różnych materiałach.

Do badań stosujemy defektoskop – mierzący czas przejścia fali ultradźwiękowej w badanym materiale oraz głowicę – wprowadzającą i odbierającą drgania o odpowiednich częstotliwościach.
Metoda ultradźwiękowa jest powszechnie uznana i stosowana w przemyśle podczas produkcji i eksploatacji, do oceny stanu materiałów i konstrukcji.

Wykonujemy ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), również przez powłoki malarskie. Podczas badań stosujemy techniki konwencjonalne oraz zaawansowane techniki Phased Array (PAUT) oraz TOFD.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) – metoda należąca do grupy badań elektromagnetycznych.

Jedna z podstawowych metod służąca do wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3mm) w materiałach ferromagnetycznych. Wyróżnia się dwie podstawowe techniki badań – barwną oraz fluorescencyjną w zależności od zastosowanych preparatów oraz możliwości użycia światła białego lub promieniowania UV-A.

Badania wizualne (VT) są metodą podstawową w dziedzinie badań nieniszczących, która powinna mieć pierwszeństwo do oceny wad powierzchniowych materiału zanim zostanie zastosowana jakakolwiek inna metoda.

Metodę badań wizualnych stosuje się w procesie wytwarzania materiału oraz w trakcie eksploatacji obiektu. Badania wizualne mogą być przeprowadzane tzw. okiem nieuzbrojonym jak również przy pomocy specjalistycznego wyposażenia (lupy, lusterka, endoskopy, wideoendoskopy, itd.).

Metoda ACFM® (Alternative Current Field Measurement) zalicza się do rodziny metod elektromagnetycznych badań nieniszczących. Jej głównym zadaniem jest wykrywanie i określenie wymiarów (długości i głębokości) pęknięć powierzchniowych w metalach.

Badania ACFM polegają na wzbudzeniu w badanym materiale prądów wirowych i następnie rejestrowaniu zmian w ich wielkości. Wpływ na wielkość natężenia prądów wirowych będą miały wady materiałowe – zwłaszcza pęknięcia wychodzące na powierzchnię.

Metoda ACFM może być z powodzeniem stosowana do wymiarowania wad o głębokościach przekraczającej 20mm, w stalach zarówno magnetycznych jak i niemagnetycznych. Ponadto dużym atutem tej metody jest możliwość skanowania przez powłoki niemagnetyczne (farby, powłoki antykorozyjne, itp.)! Brak konieczności usuwania powłok ochronnych ze stali przed badaniem i ponowne jej zabezpieczenie po wykonaniu badania znacząco wpływa na redukcję kosztów przeprowadzenia remontu jak i zaoszczędzenie czasu, co może dać metodzie ACFM ogromną przewagę nad tak popularną metodą jak badania magnetyczno-proszkowe.

Badania nieniszczące (NDT) stanowią grupę metod badań (powierzchniowych i objętościowych), które dostarczają informacji o własnościach badanego elementu bez zmiany jego struktury. Stosowane są w takich obszarach jak projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Celem tych badań jest wykrycie i ocena wad mających charakter nieciągłości materiału, zarówno technologicznych jak i eksploatacyjnych.

Świadczymy usługi z zakresu nieniszczących pomiarów i badań metodami powierzchniowymi (VT, PT, MT, ACFM) i/lub objętościowymi (UT, UTT, PAUT) oraz inspekcji, odbiorów, doradztwa technicznego i nadzorów tzw. trzeciej strony w imieniu Inwestora.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, na którą składają się:

  • pomiary i badania metodami nieniszczącymi (w tym zaawansowanymi);
  • inspekcje i nadzory produkcji lub remontów konstrukcji metalowych w imieniu klienta;
  • przegląd i zatwierdzanie laboratoriów NDT w imieniu klientów zewnętrznych;
  • doradztwo w zakresie zasadności metod nieniszczących, ich poziomów akceptacji i wymagań;
  • opracowanie procedur badawczych oraz systemowych wg PN-EN ISO/IEC17025;
  • sprawdzanie negatoskopów na zgodność z wymaganiami PN-EN25580;
  • sprawdzanie defektoskopów ultradźwiękowych i magnetycznych;
  • serwis oferowanej przez nas aparatury i wyposażenia do pomiarów i badań NDT.
Kontakt

Biuro - Zarząd

Przyjmowanie zapytań i zamówień,
wystawianie ofert i faktur

ul. Lotnicza 119,
80-297 Banino k/Gdańska,

tel. +48 58 684 86 61
      +48 58 684 86 62

e-mail: kontakt@koli.eu 

Filia - Serwis

Serwis i sprawdzanie
negatoskopów

ul. Stokrotkowa 14,
87-100 Toruń,

tel. +48 56 654 66 27

e-mail: serwis@koli.eu