Aktualności

Pierwsi w Polsce - Badania w elektrowni jądrowej

18.10.2021

Z wielką przyjemnością i nieskrywaną dumą pragniemy ogłosić, że firma Koli Sp. z o.o., jako pierwsze w historii Polski laboratorium badań nieniszczących, została zatwierdzona i przeprowadziła badania w układzie zamkniętym turbiny w elektrowni jądrowej.

 

Badania były przeprowadzane między 13 września, a 4 października w Szwecji, w Forsmark, w bloku energetycznym nr 3 elektrowni jądrowej grupy Vattenfall. Diagnostyka obejmowała łopaty ostatnich stopni (tzw. L-0) 3 wirników niskoprężnych, bez ich demontażu. 

 

Brak rozłopatkowania wirnika oraz pozostawienie go w łożyskach własnych to ogromne wyzwanie badawcze - stopki łopat są w dużej mierze osłonięte przez wręby wału, uniemożliwiając dostęp do powierzchni ich zaczepów, na których najczęściej tworzą się pęknięcia. Dodatkowo, praca na rusztowaniu podczas badania tak ogromnej konstrukcji ogranicza możliwość zastosowania standardowych rozwiązań i jest niezwykle wyczerpująca dla inspektorów.

 

Zespół Koli Sp. z o.o. w ciągu zaledwie dwóch miesięcy opracował skuteczne systemy i procedury do wykrywania wad na piórach i stopkach łopat metodami powierzchniowymi (wizualne VT i magnetyczno-proszkowe MT) i objętościowymi (ultradźwiękowe Phased Array PAUT). 

 

To, co jednak jest najbardziej wyjątkowe, to system Phased Array z pełną rejestracją danych, umożliwiający przeskanowanie najbardziej newralgicznych obszarów stopek łopat, bez ich demontażu. Skanery, specjalne linie opóźniające (klin ciągły o zmiennej geometrii na całej długości skanowanej, ang. continuous wedge), ustawienia sprzętu i procedury zostały w całości zaprojektowane i zmontowane przez inspektorów Koli Sp. z o.o.

 

Wszystkie procedury i systemy badawcze zostały zatwierdzone przez generalnego wykonawcę remontu - GE Power.

 

Jesteśmy dumni, że nasza renoma i uznanie klientów pozwala nam na badania najbardziej odpowiedzialnych konstrukcji na świecie!

zoom
Turbozespół elektrowni jądrowej - 3 wirniki NP
zoom
Widok na wszystkie 3 bloki - łączna moc energetyczna to 3 270 MW
zoom
Łączna roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 25 TWh

wstecz