Usługi

Badania wizualne (VT)

Badania penetracyjne (PT)

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Badania ACFM®

Badania ultradźwiękowe (UT)

Pomiary twardości (HT)

Badania ultradźwiękowe (UT) – metoda badań objętościowych wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się drgań o częstotliwościach ultradźwiękowych w różnych materiałach.

Do badań stosujemy defektoskop – mierzący czas przejścia fali ultradźwiękowej w badanym materiale oraz głowicę – wprowadzającą i odbierającą drgania o odpowiednich częstotliwościach.
Metoda ultradźwiękowa jest powszechnie uznana i stosowana w przemyśle podczas produkcji i eksploatacji, do oceny stanu materiałów i konstrukcji.

Wykonujemy ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT), również przez powłoki malarskie. Podczas badań stosujemy techniki konwencjonalne oraz zaawansowane techniki Phased Array (PAUT) oraz TOFD.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) – metoda należąca do grupy badań elektromagnetycznych.

Jedna z podstawowych metod służąca do wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych (do głębokości ok. 3mm) w materiałach ferromagnetycznych. Wyróżnia się dwie podstawowe techniki badań – barwną oraz fluorescencyjną w zależności od zastosowanych preparatów oraz możliwości użycia światła białego lub promieniowania UV-A.

Badania wizualne (VT) są metodą podstawową w dziedzinie badań nieniszczących, która powinna mieć pierwszeństwo do oceny wad powierzchniowych materiału zanim zostanie zastosowana jakakolwiek inna metoda.

Metodę badań wizualnych stosuje się w procesie wytwarzania materiału oraz w trakcie eksploatacji obiektu. Badania wizualne mogą być przeprowadzane tzw. okiem nieuzbrojonym jak również przy pomocy specjalistycznego wyposażenia (lupy, lusterka, endoskopy, wideoendoskopy, itd.).

Metoda ACFM® (Alternative Current Field Measurement) zalicza się do rodziny metod elektromagnetycznych badań nieniszczących. Jej głównym zadaniem jest wykrywanie i określenie wymiarów (długości i głębokości) pęknięć powierzchniowych w metalach.

Badania ACFM polegają na wzbudzeniu w badanym materiale prądów wirowych i następnie rejestrowaniu zmian w ich wielkości. Wpływ na wielkość natężenia prądów wirowych będą miały wady materiałowe – zwłaszcza pęknięcia wychodzące na powierzchnię.

Metoda ACFM może być z powodzeniem stosowana do wymiarowania wad o głębokościach przekraczającej 20mm, w stalach zarówno magnetycznych jak i niemagnetycznych. Ponadto dużym atutem tej metody jest możliwość skanowania przez powłoki niemagnetyczne (farby, powłoki antykorozyjne, itp.)! Brak konieczności usuwania powłok ochronnych ze stali przed badaniem i ponowne jej zabezpieczenie po wykonaniu badania znacząco wpływa na redukcję kosztów przeprowadzenia remontu jak i zaoszczędzenie czasu, co może dać metodzie ACFM ogromną przewagę nad tak popularną metodą jak badania magnetyczno-proszkowe.

Badania nieniszczące (NDT) stanowią grupę metod badań (powierzchniowych i objętościowych), które dostarczają informacji o własnościach badanego elementu bez zmiany jego struktury. Stosowane są w takich obszarach jak projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Celem tych badań jest wykrycie i ocena wad mających charakter nieciągłości materiału, zarówno technologicznych jak i eksploatacyjnych.

Świadczymy usługi z zakresu nieniszczących pomiarów i badań metodami powierzchniowymi (VT, PT, MT, ACFM) i/lub objętościowymi (badania ultradźwiękowe UT, ultradźwiękowe pomiary grubości UTT, ultradźwiękowe badania techniką Phased Array PAUT) oraz inspekcji, odbiorów, doradztwa technicznego i nadzorów tzw. trzeciej strony w imieniu Inwestora. Dodatkowo, w ostatnich dniach, swoją ofertę rozszerzyliśmy o pomiary twardości metodą Leeba.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, na którą składają się:

 • pomiary i badania metodami nieniszczącymi (w tym zaawansowanymi, m.in. Phased Array);
 • pomiary twardości metodą Leeba;
 • inspekcje i nadzory produkcji lub remontów konstrukcji metalowych w imieniu klienta;
 • przegląd i zatwierdzanie laboratoriów NDT w imieniu klientów zewnętrznych;
 • doradztwo w zakresie zasadności metod nieniszczących, ich poziomów akceptacji i wymagań;
 • opracowanie procedur badawczych oraz systemowych wg PN-EN ISO/IEC17025;
 • sprawdzanie negatoskopów na zgodność z wymaganiami PN-EN25580;
 • sprawdzanie defektoskopów ultradźwiękowych i magnetycznych;
 • serwis oferowanej przez nas aparatury i wyposażenia do pomiarów i badań NDT.

Badania penetracyjne (PT) to jedna z powierzchniowych, tzw. zewnętrznych metod badań nieniszczących, która służy do wykrywania otwartych nieciągłości wychodzących na powierzchnię. 

Badania penetracyjne wymagają przygotowania powierzchni badanego obiektu (oczyszczenie, odtłuszczenie, otworzenie nieciągłości) oraz zastosowania specjalnych preparatów podczas procesu badania:

 • penetrant - ciecz, która charakteryzuje się małym napięciem powierzchniowym i niską lepkością, posiada zdolność wnikania do nawet bardzo wąskich nieciągłości pod warunkiem, że są one otwarte i niezanieczyszczone;
 • wywoływacz - specjalny preparat nanoszony na powierzchnię badania w celu zobrazowania powierzchniowych nieciągłości z odpowiednim kontrastem i zazwyczaj w powiększeniu zależnym od czasu wywoływania;
 • zmywacz - środek niezbędny do oczyszczania powierzchni obiektu przed, w trakcie i po przeprowadzeniu badania. 

Metoda ta jest często wykorzystywana do badania materiałów niemagnetycznych, takich jak stale austenityczne, tytan, stopy niklu, stopy aluminium i magnezu oraz niektóre kompozyty. Badania penetracyjne mogą być prowadzone w technice barwnej lub fluorescencyjnej z wykorzystaniem promieniowania UV-A.                                                                                                                                                   

Pomiar twardości jest jedną z bardziej rozpowszechnionych prób wytrzymałościowych, określających własności mechaniczne materiałów.

Przy konstruowaniu części maszyn i urządzeń ważny jest odpowiedni dobór materiału, aby uzyskać optymalne dla danych warunków pracy twardości elementów.

Zbyt duża twardość może powodować np. łuszczenie się powierzchni lub szybsze zużycie elementów współpracujących, zbyt mała – trudność w uzyskiwaniu wymaganej gładkości. W obu tych przypadkach źle dobrana twardość spowoduje znaczne skrócenie czasu eksploatacji elementu lub wręcz tę eksploatację uniemożliwi.

 

 

Kontakt

Biuro - Zarząd

Przyjmowanie zapytań i zamówień,
wystawianie ofert i faktur

ul. Lotnicza 119,
80-297 Banino k/Gdańska,

tel. +48 58 684 86 61
      +48 58 684 86 62

e-mail: kontakt@koli.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/

Filia - Serwis

Serwis i sprawdzanie
negatoskopów

ul. Stokrotkowa 14,
87-100 Toruń,

tel. +48 501 503 978

e-mail: serwis@koli.eu