Aktualności

Prezentacja nowej technologii NDT - ACFM® w Grupie LOTOS S.A.

23.05.2017

23 maja br. odbyła się prezentacja technologii ACFM® dla Grupy LOTOS S.A., w której uczestniczyli przedstawiciele firmy TSC Inspections Systems. Celem tego spotkania było zapoznanie dyrektorów, kadry kierowniczej i pracowników firmy Grupa LOTOS S.A. z mało popularną w Polsce technologią, w całości stworzoną przez założycieli firmy TSC Inspection Systems. Metoda badań ACFM polega na wzbudzeniu w badanym materiale prądów wirowych i następnie rejestrowaniu zmian w ich wielkości. Wpływ na wielkość natężenia prądów wirowych będą miały wady materiałowe – zwłaszcza pęknięcia wychodzące na powierzchnię. Najważniejszą cechą tych badań jest możliwość jednoczesnego określenia długości i głębokości pęknięć powierzchniowych, w tym tak groźnych pęknięć zmęczeniowych.

Jedną z najważniejszych korzyści jakie płyną ze stosowania metody ACFM to możliwość badania materiału przez powłoki, np. antykorozyjne, farby, których grubość osiąga nawet 12 mm. Jest to zdecydowana przewaga nad jedną z najpopularniejszych i najtańszych metod badań nieniszczących - badaniami magnetyczno-proszkowymi, której zastosowanie wymaga usunięcia wszelkich powłok z materiału i dokładnego oczyszczenia powierzchni przed badaniem, co wpływa na zdecydowany wzrost kosztów inspekcji. Ponadto metoda MT ma zastosowanie tylko dla stali ferromagnetycznych, czyli o wysokiej przenikalności magnetycznej (np. stal węglowa). Metodą ACFM można wykrywać nieciągłości w paramagnetycznych stopach metali, których przenikalność magnetyczna jest mała - są to m.in. stale wysokostopowe, austenityczne.

Podczas prezentacji, wygłoszonej przez Pana dr Mike'a Smitha z firmy TSC, scharakteryzowano metodę ACFM oraz pokazano możliwości jej zastosowania w przemyśle rafineryjnym. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość wykrywania i monitorowania wzrostu pęknięć w urządzeniach ciśnieniowych oraz skanowanie podwodnych złączy spawanych konstrukcji offshore za pomocą zdalnie sterowanych robotów. 

Największe zainteresowanie wzbudziła jednak prezentacja najnowszego, przenośnego defektoskopu firmy TSC - PACE™ (więcej w zakładce HANDEL). Za jego pomocą przeprowadzono proces skanowania próbek i wymiarowania wad. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie pęknięcia zostały wykryte, również w przypadku ich zasłonięcia przez niemal dziesięć broszur produktu i magnetyczną linijkę.       

Firma Koli sp. z o.o. chciałaby podziękować wszystkim za przybycie i wysłuchanie prezentacji. W szczególności chcielibyśmy podziękować Panu Włodzimierzowi Zaborowskiemu za ogromną pomoc w organizacji oraz przedstawicielom firmy TSC, którzy przygotowali i wygłosili prezentację - Pan dr Mike Smith i Pani Corinna Cuciureanu.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z technologią ACFM i ofertą produktów w zakładce HANDEL.   

zoom
Wynik skanowania próbki - wykryto 2 wady.
zoom
Uczestnicy prezentacji słuchają z zainteresowaniem.

wstecz