Aktualności

XIX Sympozjum ,,Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni'' w Katowicach

06.10.2017

W dniach 5-6.10.2017r. Prezes Zarządu i Główny Inżynier ds. NDT firmy Koli – Marek Lipnicki uczestniczył w XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowym „Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni” organizowanym w Katowicach przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum”, wygłaszając referat na temat badań wirników turbin parowych i będąc jednym z moderatorów panelu dyskusyjnego „Aktualne problemy diagnostyki urządzeń energetycznych”. 

W referacie przedstawił osiągnięcia związane z realizowanym projektem B+R dotyczącym zaawansowanych badań nieniszczących węzłów wirników turbin energetycznych bez demontażu i dofinansowanym przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego.

To Sympozjum i podobne konferencje są bardzo dobrym forum do podejmowania dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ograniczone środki inwestycyjne w polskiej energetyce powodują, że raczej nie ma możliwości odbudowy wyeksploatowanych mocy w krótkim czasie. Wydaje się, że logiczną i racjonalną konsekwencją tego faktu powinna być przemyślana gospodarka remontowa i modernizacje oraz strategia utrzymania możliwie dobrego stanu majątku technicznego.

Obserwujemy coraz częściej dążenie do przedłużania czasu eksploatacji turbozespołów i całych bloków. Działania związane z takim dążeniem muszą zmierzać do odtworzenia wcześniejszego stanu, to jest poprawienia stanu technicznego poprzez naprawę i/lub wymianę elementów wytypowanych na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych i/lub przesłanek.

Ewolucja od kultury (lub raczej braku kultury) „gaszenia pożarów” do podyktowanej względami ekonomicznymi kultury przewidywania, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom i ich skutkom powinna pociągać za sobą racjonalne dążenie do korzystania z rzetelnych i nowoczesnych narzędzi, które stosuje się skutecznie i dużo szerzej poza granicami Polski.

Czy tak jest?

Szeroko pojęta diagnostyka wielu eksploatowanych urządzeń elektro-energetycznych jest w krajach o rozwiniętych technologiach podstawą do racjonalnego planowania i podejmowania działań remontowych, modernizacyjnych, strategicznych oraz ubezpieczeniowych. 

Trafność podejmowanych decyzji, ich margines ryzyka, koszty remontów, zakres gwarancji producenta oraz wysokość składek ubezpieczeniowych (ryzyko ubezpieczyciela) zależą w przeważającej większości krajów wprost od zakresu i wiarygodności stosowanych procedur i narzędzi diagnostycznych.

Czy taki punkt widzenia problemu może być dobrą wiadomością dla nowoczesnych, rzetelnych i profesjonalnych firm diagnostycznych? 

Czy właściciele i użytkownicy elektrowni lub elektrociepłowni, producenci i firmy remontowe oraz ubezpieczyciele też myślą w taki racjonalny sposób?

wstecz