1. Home Dir Arrow 1
  2. Usługi
Usługi

Usługi opis

Badania nieniszczące (NDT) stanowią grupę metod badań (powierzchniowych i objętościowych), które dostarczają informacji o własnościach badanego elementu bez zmiany jego struktury. Stosowane są w takich obszarach jak projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Celem tych badań jest wykrycie i ocena wad mających charakter nieciągłości materiału, zarówno technologicznych jak i eksploatacyjnych.

Świadczymy usługi z zakresu nieniszczących pomiarów i badań metodami powierzchniowymi (VT, PT, MT, ACFM) i/lub objętościowymi (badania ultradźwiękowe UT, ultradźwiękowe pomiary grubości UTT, ultradźwiękowe badania techniką Phased Array PAUT) oraz inspekcji, odbiorów, doradztwa technicznego i nadzorów tzw. trzeciej strony w imieniu Inwestora. Dodatkowo, w ostatnich dniach, swoją ofertę rozszerzyliśmy o pomiary twardości metodą Leeba.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, na którą składają się:

  • pomiary i badania metodami nieniszczącymi (w tym zaawansowanymi, m.in. Phased Array);
  • pomiary twardości metodą Leeba;
  • inspekcje i nadzory produkcji lub remontów konstrukcji metalowych w imieniu klienta;
  • przegląd i zatwierdzanie laboratoriów NDT w imieniu klientów zewnętrznych;
  • doradztwo w zakresie zasadności metod nieniszczących, ich poziomów akceptacji i wymagań;
  • opracowanie procedur badawczych oraz systemowych wg PN-EN ISO/IEC17025;
  • sprawdzanie negatoskopów na zgodność z wymaganiami PN-EN25580;
  • sprawdzanie defektoskopów ultradźwiękowych i magnetycznych;
  • serwis oferowanej przez nas aparatury i wyposażenia do pomiarów i badań NDT.
Zainteresowany? Wyślij zapytanie!

Kontakt

Biuro - Zarząd

Przyjmowanie zapytań i zamówień,
wystawianie ofert i faktur

ul. Lotnicza 119,
80-297 Banino k/Gdańska,

tel. +48 58 684 86 61
      +48 58 684 86 62

e-mail: kontakt@koli.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/KoliNDT/

Filia - Serwis

Serwis i sprawdzanie
negatoskopów

ul. Stokrotkowa 14,
87-100 Toruń,

tel. +48 501 503 978

e-mail: serwis@koli.eu